Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/10/ZO/T/W2WA/OWES/2020    

20 mar 2020


Znak sprawy: FRL/10/ZO/T/W2WA/OWES/2020

 

Zamość, dnia 20.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/ZO/T/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Diana Czyrka-Wietrzyk 60 30 10 100

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_10_ZO_T_W2WA_OWES_2020