Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/10/W2WA/OWES/2020  

20 mar 2020


Znak sprawy: FRL/10/W2WA/OWES/2020

 

Zamość, dnia 20.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_10_W2WA_OWES_2020

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Spółdzielnia Socjalna „Dębowy Las”

Wołkowiany 29A

22-114 Żmudź

70 10 0 80