Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/10/2019/ANC

09 kwi 2019


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Część I: Prowadzenie 24 godzin poradnictwa psychologicznego dla 12 osób Wykonawca Marcin Narecki

 

Część II: Prowadzenie 24 godzin poradnictwa psychologicznego dla 12 osób Wykonawca Marcin Narecki

 

Część III: Prowadzenie 24 godzin poradnictwa psychologicznego dla 12 osób Wykonawca Anna Jabłońska

 

Część IV: Prowadzenie 24 godzin poradnictwa psychologicznego dla 12 osób Wykonawca Anna Jabłońska

 

20190429161327207