Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/10/2017/SDM

02 cze 2017


Znak sprawy: FRL/10/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania Znak sprawy: FRL/10/2017/SDM nie wpłynęła żadna oferta.

 

rozstrzygnięcie postępowania FRL_10_2017_SDM