Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/WSO3/OWES/2018

08 sie 2018


Znak sprawy: FRL/1/WSO3/OWES/2018

 

Zamość, dnia 08.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/WSO3/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Wężyk

ul. Grabowiecka 6A

22-500 Hrubieszów

70 10 0 80

 

Część II

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Hotel-Restauracja „Carskie Koszary”

ul. Koszary 11

22-400 Zamość

70 10 0 80

Rozstrzygnięcie_FRL_1_WSO3_OWES_2018