Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/1/PUSII/2019/K/1

04 gru 2019


Znak sprawy: FRL/1/PUSII/2019/K/1

 

Zamość, dnia 03.12.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 –  Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/PUSII/2019/K/1 do realizacji zamówienia wybrano:

 

CZĘŚĆ I

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Uczelnia Państwowa, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość 90 10 100

 

CZĘŚĆ II

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel

Lwowska 13R, 22-100 Chełm

90 10 100

 

roztrzygnięcie FRL1PUSII2019K1