Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/1/DS/OWES/2020   

15 cze 2020


Znak sprawy: FRL/1/DS/OWES/2020

 

Zamość, dnia 15.06.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/DS/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – doradztwo w zakresie prawnym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Piotr Kiwierski 57,12 30 0 87,12

 

Część II – doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Marta Krasa-Burak 60 10 2 72

 

Część III – doradztwo w zakresie osobowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Diana Czyrka-Wietrzyk 60 30 10 100

 

Część IV – doradztwo w zakresie finansowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Adam Włodarczyk 60 30 10 100

 

Część V – doradztwo w zakresie marketingowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Katarzyna Stolarczuk 60 20 2 82

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_1_DS_OWES_2020