Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FR/8/T/SO2/OWES/2019  

07 cze 2019


Znak sprawy: FR/8/T/SO2/OWES/2019

 

Zamość, dnia 07.06.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/T/SO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Edusports Katarzyna Stolarczuk

 

ul. Ogrodowa 21

22-100 Chełm

60 10 0 70

 

Część II

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Sara Wawrzyniak 60 20 0 80