Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

07 cze 2022


 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/1/2022/SZG

Znak sprawy: FRL/32/22

Lublin, dnia 07.06.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/1/2022/SZG

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/MF/1/2022/SZG do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

  1. przeprowadzenia grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 360 godzin (9 grup x 40 godzin).
Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Rozwoju POWER Sp. z o.o. Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik 100,00
  • przeprowadzenia grupowego szkolenia pt. „Biznesplan i zewnętrzne źródła finansowania” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 288 godzin (9 grup x 32 godziny).
Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Rozwoju POWER Sp. z o.o. Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik 100,00

Rozstrzygnięcie