Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

07 cze 2022


 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/PUS3/1/2022/SZG

Znak sprawy: FRL/31/22

Lublin, dnia 07.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/PUS3/1/2022/SZG do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach: I moduł – 360 godzin (9 grup x 40 godz.), II moduł – 288 godzin (9 grup x 32 godz.)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Z.A.I.H. Iwona Żebrowska ul. Zana 14, 20-601 Lublin 100,00

rozstrzygnięcie PUS3