Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 3/KOMP/OWES/2017

07 gru 2017


Znak sprawy: 3/KOMP/OWES/2017

Zamość, dnia 07.12.2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 3/KOMP/OWES/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Pomarex Andrzej Pomarański

ul. Nadbystrzycka 11

20-618 Lublin

80,00 10,00 90,00