Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/WA/KAT/OWES/2018

11 sty 2018


Znak sprawy: 1/WA/KAT/OWES/2018

 

Zamość, dnia 11.01.2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/WA/KAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Krasnystaw

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw 80,00 0,00 80,00

 

Cześć II – Krasnobród

Lp.

Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Ośrodek Wypoczynkowy “NATURA” s.c. U.,J.,A. Szyport, ul. Zamojska 23 22-440 Krasnobród 80,00 0,00 80,00

 

Część III – Tomaszów Lubelski

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „ARKA, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec 80,00 0,00 80,00