Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/SALA/WA/OWES/2018

11 sty 2018


Znak sprawy: 1/SALA/WA/OWES/2018

 

Zamość, dnia 11.01.2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/SALA/WA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I – Krasnystaw

Lp. Wykonawca Kryt.1 RAZEM
1 Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 9,22-300 Krasnystaw 100,00 100,00 100,00

 

Część II – Krasnobród

Lp. Wykonawca Kryt.1 RAZEM
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród 100,00 100,00 100,00

 

Część III – Tomaszów Lubelski

Lp. Wykonawca Kryt.1 RAZEM
1 Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski 100,00 100,00 100,00