Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie: III/OUT/2020

31 sie 2020


Znak sprawy: III/OUT/2020 Lublin, dnia 31 sierpnia 2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 31.08.2020_rozstrzygnięcie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania III/OUT/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Przeprowadzenie doradztwa grupowego 6 grup Uczestników/Uczestniczek Projektu

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej, ul. Aleja Warszawska 43A, 20-803 Lublin 

100