Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/TSiNLP

10 kwi 2015


Lublin, dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

dot. Zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/TSiNLP

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny”, prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Znak sprawy: KK/2015/TSiNLP) na organizację i przeprowadzenie w Lublinie:

 

Część I – szkolenie „Techniki sprzedaży” dla 12 osób; informuje, że do dnia 31 marca 2015 r. wpłynęły następujące oferty:

         Nr
oferty
Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/wykonawcy Data wpłynięcia oferty Liczba uzyskanych punktów* Uwagi

 

1. Syntea Spółka Akcyjna

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

31.03.2015, godz. 12.50 100 brak
2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

31.03.2015

godz. 13.00

62,59 brak

 

Do realizacji zamówienia, wybrana została oferta złożona przez Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

 

Część II – szkolenie „Negocjacje z elementami NLP” dla 12 osób informuje, że do dnia 31 marca 2015 r. wpłynęły następujące oferty:

 

         Nr
oferty
Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/wykonawcy Data wpłynięcia oferty Liczba uzyskanych punktów* Uwagi

 

1. Syntea Spółka Akcyjna

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

31.03.2015, godz. 12.50 100 brak
2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

31.03.2015

godz. 13.00

42,59 brak

 

Do realizacji zamówienia, wybrana została oferta złożona przez Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin