Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/KKA

09 paź 2015


Lublin, dnia 9 października 2015 r.

 

dot. Zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/KKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny”, prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Znak sprawy: KK/2015/KKA) na organizację i przeprowadzenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia w wymiarze 30 godzin w Lublinie dla 5 uczestników/uczestniczek projektu informuje, że do dnia 8 października 2015 r. wpłynęły następujące oferty:

         Nr
oferty
Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/wykonawcy Data wpłynięcia oferty Liczba uzyskanych punktów* Uwagi

 

1. Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion 05.10.2015 100 brak

 

Do realizacji zamówienia, wybrano Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion, Al.Warszawska 102, 20-824 Lublin