Drukuj Drukuj

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

22 lip 2020


RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do współpracy w zakresie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego (RIS). Celem działania jest zebranie informacji od interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim: przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu nt. wdrażania RIS. Podejmując współpracę możecie Państwo wpłynąć na usprawnienie wdrażania RIS, która decyduje o ukierunkowaniu wsparcia funduszy UE na rozwój innowacji. Dzięki Państwa działaniu RIS będzie bliżej Nas. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://ris.fundacja.lublin.pl/

Strona www.ris.fundacja.lublin.pl została opracowana w ramach projektu EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt jest kontynuacją działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku). Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.