Drukuj Drukuj

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu

01 sty 2014


 

Opis projektu

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest pomoc w realizacji i rozliczaniu projektów wśród projektodawców EFS poprzez udzielenie im wszechstronnego wsparcia ( doradztwo, szkolenia, animacja, informacja) w zakresie interwencji EFS.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

 


 

Oferta

 

Doradztwo – związane z realizacją i rozliczaniem projektów w ramach PO KL,

Animacja – przygotowanie lokalnych liderów do działania,

Szkolenia – dotyczące realizacji projektów w ramach PO KL oraz specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych i pomocy publicznej,

Informacja – aktualności EFS, dobre praktyki, informowanie o ofercie szkoleniowej dostępnej dla mieszkańców regionu.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

– organizacje pozarządowe

– jednostki samorządu terytorialnego,

– szkoły, uczelnie,

– przedsiębiorcy,

– instytucje związane z rynkiem pracy,

– osoby fizyczne

 

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu świadczy bezpłatnie usługi na terenie powiatów:

– m. Zamość,

– zamojskiego,

– hrubieszowskiego,

– biłgorajskiego.

 

 


 

Kontakt

 

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 27

22-400 Zamość

tel. 84 627 11 81, fax. 84 627 01 17

email: info_zamosc@roEFS.pl

www.zamosc.roEFS.pl