Drukuj Drukuj

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne.Aktualizacja

26 kwi 2012


 

Opis projektu

 

Projekt „Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Aktualizacja” jest kontynuacją projektu „aukcjabezbarier.pl”,

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest funkcjonowanie 4 Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych (do 31.08.2014r.), które zostały utworzone w ramach projektu „aukcjabezbarier.pl”. W wyniku realizacji projektu dojdzie do wzmocnienia działalności Punktów na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt ma także na celu promocję ekonomii społecznej, podniesienie stopnia wiedzy o ekonomii społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych u min. 460 mieszkańców województwa lubelskiego, w tym min. 50% kobiet.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 marca 2012 roku – 31 sierpnia 2014 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Doradztwo i usługi prawne, księgowe, marketingowe w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz budowania i wdrażania strategii rozwoju instytucji.
  2. Spotkania partnerskie, w których wezmą udział przedstawiciele otoczenia danej Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej. Spotkania będą służyły też budowie partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej i wsparcia aktywizacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  3. Warsztaty wyjazdowe „Opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju instytucji” (20 godzin).
  4. Szkolenia dla pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej:

•  Przedsiębiorczość społeczna (60 godzin)

•   Obsługa portalu promocyjno-aukcyjnego (6 godzin)

  1. Dwudniowe wyjazdy studyjne dla pracowników lubelskich Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej. Miejscem docelowym wizyt będą podmioty ekonomii społecznej zatrudniające osoby niepełnosprawne (promocja dobrych praktyk) działające na zachodzie Polski.
  2. Działania promocyjne i informacyjne skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych ekonomią społeczną:

•   Spotkania informacyjno-promocyjne

•   Portal promocyjno-aukcyjny

•   Spoty reklamowe w telewizji

•   Gazetki informacyjno-promocyjne

•   Ogłoszenia i teksty promocyjne

•   Konferencja upowszechniająca projekt

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt adresowany jest do następujących odbiorców:

  • na poziomie informacyjno-promocyjnym jest to otoczenie ekonomii społecznej, czyli  mieszkańcy woj. lubelskiego, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, lubelskie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej,
  • na poziomie promocji i tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – lubelskie jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i Instytucje Pomocy i Integracji Społecznej.

W projekcie weźmie udział 96 pracowników lubelskich Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej (w tym m.in. 50 % kobiet): Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowych Ośrodków Wsparcia.

 

 


 

Kontakt

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Lubartowie, ul. Słowackiego 14, I piętro, 21-100 Lubartów, tel. 81 463 82 50, fax. 81 451 13 52, e-mail lubartow@fundacja.lublin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok.46,79, tel. 82 563 24 29, fax. 82 563 24 29, e-mail:chelm@fundacja.lublin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Lublinie: ul. Lubartowska 74A, I p., tel. 81 710 19 11,  fax. 81 710 19 01, e-mail:e.sternal@fundacja.lublin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72C, tel. 25 797 20 75, fax. 25 797 20 55, e-mail:lukow@fundacja.lublin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Tomaszowie Lubelski: ul. Lwowska 32, pok. 106, tel. 846641027, fax. 846641975,

e-mail:tomaszowlubelski@fundacja.lublin.pl