Drukuj Drukuj

Nabór na szkolenia w ramach projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”

26 wrz 2016


Nie pracujesz i nie uczysz się?  To właśnie Ciebie szukamy.

Chcesz być kosmetyczką lub fryzjerką? A może pilotem wycieczek albo  agentem celnym? Marzy Ci się zawód kierowcy?

Zgłoś się do nas, to pomożemy spełnić Twoje marzenia.

Weźmiesz udział w szkoleniu i płatnym stażu.

Otrzymasz:

-> zwrot kosztów dojazdu

-> posiłek podczas szkolenia.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu woj. lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

  1. Indywidualne wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektu poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.
  2. Trening umiejętności społecznych, w tym kreowanie umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy
  3. Szkolenia umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności i kompetencji
  4. Staże zawodowe – czas trwania stażu 4 miesiące

 Kontakt

  1. Biuro Projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 484, e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl
  2. Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 563 24 29,e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl
  3. Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72 C, 21-400 Łuków, tel. 25-797 20 75,e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

Regulamin_TRAMPOLINA

Formularz zgłoszeniowy_TRAMPOLINA

Załączniki TRAMPOLINA

Ankieta_badajaca_poziom_aktywności zawodowej_Trampolina

 

Szczegółowe informacje o projekcie : https://www.fundacja.lublin.pl/projekty/projekty-realizowane/trampolina-sukcesu-program-aktywizacji-zawodowej-osob-mlodych-powr-01-02-02-06-006215-00/