Lubelska Akademia Umiejętności Językowych

01 Lip 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Lubelska Akademia Umiejętności Językowych”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu znajomości języków obcych (język angielski) przez 456 osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 228 osób w wieku powyżej 50 lat, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa lubelskiego do 30.09.2014.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2014 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnieszkolenia z języka angielskiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A.
Uczestnicy/Uczestnicy otrzymają: podręczniki, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a osoby, które zdadzą pomyślnie egzamin zewnętrzny uzyskają certyfikat  TELC potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A, który jest znany i honorowany na terenie Unii Europejskiej.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt jest skierowany do 456  osób osoby w wieku 18-64 lata z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa lubelskiego, zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i umiejętności z  języka angielskiego.
Szczególnie zachęcamy osoby po 50 roku życia.

 

 


 

Kontakt

 

1.    Biuro projektu:  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I piętro, 20-094 Lublin tel. 81 710 19 11, 81 710 19 12, e-mail:
2.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Hrubieszowie: ul. Wolności 15, I piętro, tel. 84 696 54 77,
e-mail:
3.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II piętro, tel. 81 825 16 16,
e-mail:
4.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, tel. 81 463 82 51,
e-mail:
5.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75,
e-mail:
6.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Parczewie: ul. Kolejowa 1/2 I piętro, tel. 83 354 19 30,
e-mail:
7.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 27  tel. 84 627 18 32,
e-mail:

 

 


print
\"><\/a>
\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Hrubieszowie: ul. Wolno\u015bci 15, I pi\u0119tro, tel. 84\u00a0696 54 77,
\ne-mail: \"><\/a>
\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Kra\u015bniku: ul. Lubelska 58 A, II pi\u0119tro, tel. 81\u00a0825 16 16,
\ne-mail:
\"><\/a>
\n4.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Lubartowie: ul. S\u0142owackiego 14, tel. 81\u00a0463 82 51,
\ne-mail:
\"><\/a>
\n5.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w \u0141ukowie: ul. Mi\u0119dzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25\u00a0797 20 75,
\ne-mail:
\"><\/a>
\n6.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Parczewie: ul. Kolejowa 1\/2 I pi\u0119tro, tel. 83\u00a0354 19 30,
\ne-mail:
\"><\/a>
\n7.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Zamo\u015bciu: ul. Partyzant\u00f3w 3, pok. 27\u00a0 tel. 84\u00a0627 18 32,
\ne-mail:
\"><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });