Lepszy start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej

25 Mar 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
w partnerstwie z|
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
zapraszają do udziałunw projekcie
„Lepszy start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”
Działanie 9.2 POKL

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej poprzez wdrożenie programu rozwojowego poprawiającego skuteczność edukacji zawodowej oraz podnoszących prestiż Technikum do dnia 30 września 2015 roku. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Partnerem – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 marca 2013 r. do 30 września 2015 r.

 

 


 

Oferta

 

UCZESTNICZKOM I UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY:

 

 • DODATKOWE POZALEKCYJNE ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI ZAWODOWYCH poprawiające wyniki w nauce i rozwijające zainteresowania z następujących przedmiotów zawodowych:
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty mechanizacyjne
 • DODATKOWE POZALEKCYJNE ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH poprawiające wyniki w nauce i rozwijające zainteresowania z następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • informatyka
  • język angielski
  • język angielski branżowy
 • POZALEKCYJNE ZAJĘCIA ZAWODOWE ORAZ WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE I LEKCJE OTWARTE podwyższające kompetencje zawodowe
 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY zjęzyka polskiego
 • WAKACYJNE STAŻE ZAWODOWE (150 h) w specjalistycznych firmach branżowych umożliwiające zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności (osoby biorące udział w stażach otrzymają stypendia stażowe)
 • NOWOCZESNE PRACOWNIE I BIBLIOTEKĘ wyposażone w materiały dydaktyczne i sprzęt, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie zajęć praktycznych.
 • PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) umożliwiające pozyskanie kompetencji związanych z planowaniem rozwoju zawodowego i poruszaniem się po rynku pracy.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt obejmuje wsparciem:

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;
– 107 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;

Rozpoczęcie rekrutacji kwiecień 2013r.

 

 


 

Kontakt

 

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny:

Małgorzata Petrusewicz – Koordynator Projektu,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

tel.:(81) 710 19 12

Bożena Bakalarz – Specjalista ds. obsługi projektu, rozliczeń finansowych i monitoringu,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

tel.:(81) 710 19 24

Partner Projektu – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Katarzyna Czajka – Koordynator szkolny,

e-mail:,

tel.: (82) 575 92 87

 

 


print
\"><\/a> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj\u0105cymi. W przegl\u0105darce musi by\u0107 w\u0142\u0105czona obs\u0142uga JavaScript, \u017ceby go zobaczy\u0107. ,<\/p>\n

tel.:(81) 710 19 12<\/p>\n

Bo\u017cena Bakalarz – Specjalista ds. obs\u0142ugi projektu, rozlicze\u0144 finansowych i monitoringu,
\ne-mail: \"><\/a> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj\u0105cymi. W przegl\u0105darce musi by\u0107 w\u0142\u0105czona obs\u0142uga JavaScript, \u017ceby go zobaczy\u0107. ,<\/p>\n

tel.:(81) 710 19 24<\/p>\n

Partner Projektu<\/b> – Zesp\u00f3\u0142 Szk\u00f3\u0142 Centrum Kszta\u0142cenia Rolniczego w Siennicy R\u00f3\u017canej
\nKatarzyna Czajka \u2013 Koordynator szkolny,<\/p>\n

e-mail:\"><\/a>,<\/p>\n

tel.: (82)\u00a0575 92 87<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });