Drukuj Drukuj

Kwalifikacje pracowników fundamentem firmy INTERBUD-LUBLIN S.A.

18 kwi 2013


 

Opis projektu

 

\”Kwalifikacje pracowników fundamentem firmy INTERBUD-LUBLIN S.A.\”

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników przedsiębiorstwa z sektora MMSP poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu systemów informatycznych, specjalistycznych, umiejętności miękkich, prawnych, organizacyjnych i językowych a także z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla osób 50+.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1.04.2013 r. – 30.09.2014 r.

 

 


 

Oferta

 

Budżetowanie i kontrola kosztów (2 grupy po 24h)

MS Project (2 grupy po 30h)

Prawidłowe wypełnianie książki obiektu budowlanego (2 grupy po 8h)

Ergonomia pracy sprzętu budowlanego (3 grupy po 8h)

Kosztorysowanie z programem NORMA PRO II (24h)

Skuteczne techniki sprzedaży, w tym negocjacje zakupowe (32h)

Profesjonalna obsługa klienta, w tym komunikacja z klientem (32h)

Psychologia sprzedaży (18h)

Strategie promocyjne i reklamowe (24h)

Skuteczny e-marketing, w tym social media (24h)

Prawo zamówień publicznych, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze spółek giełdowych (24h)

Uregulowania prawne kodeksu spółek giełdowych (16h)

Organizacja pracy Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia (16h)

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2 grupy po 34h)

Negocjacje dla kadry kierowniczej (16h)

Obsługa MS Office (6 grup po 48h)

Obsługa programu AUTOCAD na poziomie średniozaawansowanym (3 grupy po 30h)

Obsługa programu do księgowania (30h)

Język angielski biznesowy (2 grupy po 96h)

Controlling i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie (24h)

Odpowiedzialność i etyka w biznesie (18h)

Psychologia w biznesie (24h)

Trening umiejętności interpersonalnych (18h)

Szkolenie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla osób 50+ (8h)

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Rekrutacja zamknięta. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 95 pracowników firmy INTERBUD-LUBLIN S.A.

 

 


 

Kontakt

 

Piotr Kowalewski – Koordynator projektu

81/710-19-10, p.kowalewski@fundacja.lublin.pl

Magdalena Sternik – Asystent koordynatora

81/710-19-15, m.sternik@fundacja.lublin.pl