Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty w ramach rozeznania rynku (FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK)

07 mar 2017


 

                                                                         Lublin, dnia 07.03.2017 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK dotyczącego usługi pośrednictwa pracy w Łukowie wybrano ofertę:

Doroty Zakrzewskiej, Łuków

Rozstrzygnięcie_pośrednictwo pracy ŁUKÓW