Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty (SW/LUB/1)

22 lut 2017


                          Lublin, dnia 22 lutego 2017 roku

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sali warsztatowej w Lublinie wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” sp. z o.o. ul. Zielona 3, 20-082 Lublin              

Informacja o wyborze oferty_SW_LUB_1