Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty (SW/CHM/1)

27 paź 2016


                          Lublin, dnia 26.10.2016 roku


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/CHM/1


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu Sali szkoleniowej w Chełmie wybrana została oferta:

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm