Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty (PD/PARCZ/1)

27 paź 2016


Lublin, dnia 26.10.2016 roku

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/PARCZ/1


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sali doradczej w Parczewie wybrana została oferta: Bogusław Abramiuk, ul. Skłodowskiej 13, Parczew