Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty (PD/LUB/1)

18 sty 2017


                                                             Lublin, dnia 18.01.2017 roku

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUB/1

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sali doradczej w Lublinie wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” sp. z o.o. ul. Zielona 3, Lublin