Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty (PD/CHM/1)

13 paź 2016


             Lublin, dnia 12.10.2016 roku

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/CHM/1

 

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sali doradczej w Chełmie wybrana została oferta:

 

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Delegatura w Chełmie, pl. Niepodległości 1, Chełm