Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty (FRL/POŚRED.PRACY/2/2017/CHM)

21 lut 2017


 

                                                                         Lublin, dnia 20.02.2017 roku

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/2/2017/CHM dotyczącego usługi pośrednictwa pracy w Chełmie wybrano ofertę: Eliza Patra, Rejowiec Fabryczny

 

Informacja o wyborze oferty