Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/PD/1/2016/ŁUK

30 cze 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/PD/1/2016/ŁUK dotyczącego usługi usługę wynajmu sali doradczej w Łukowie wybrano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „INSTALBUD”

 Antoni Makarukul. Farfak 2,

21-400 Łuków