Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (FRL/PD/1/2016/JAN)

29 lis 2016


                                                                         Lublin, dnia 29 .11.2016 roku

 

                                                            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/PD/1/2016/JAN

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”

informacja o wyborze oferty_Janów Lubelski