Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

12 maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@tairaterkes

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 12.05.2017 roku

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sal doradczych wybrane zostały oferty:

 

– Biłgoraj – NOWA  Sp.z o.o. ul. M. Konopnickej 11, 23-400 Biłgoraj

 

– Zamość – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość

 

– Chełm – Miasto Chełm, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa, ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm

 

– Tomaszów Lubelski    – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski