Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/RADZ/1

10 gru 2016


    Lublin, dnia 09.12.2016 roku

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/RADZ/1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu pokoju doradczego w Radzyniu Podlaskim wybrana została oferta:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, O/Biała Podlaska

Rozstrzygniecie-RADZYN_PD