Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/2

30 mar 2017


 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/2


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach zapytania o cenę dotyczącego usługi wynajmu sali doradczej w Lubartowie wybrano ofertę:

Krystyna Puszkarska, Ul. Słowackiego 14, Lubartów