Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty – dot. zapytania cenowego PD/LUBART/1

20 lut 2017


Lublin, dnia 20.02.2017 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach zapytania o cenę dotyczącego usługi wynajmu sali doradczej w Lubartowie nie wpłynęła żadna oferta: