Drukuj Drukuj

Informacja do Zapytania Ofertowego z dnia 14.10.2016r

25 lis 2016


Informacja do Zapytania Ofertowego z dnia 14.10.2016r

 

Znak sprawy: FRL/12/2016/CDM

 

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy oraz rezygnacją z realizacji szkolenia „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania             i Doskonalenia Kadr KURSOR w Lublinie,  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że dokonano wyboru oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu Centrum Kształcenia  22-400 Zamość ul. Peowiaków 3 spośród pozostałych, które wpłynęły w ramach zapytania ofertowego FRL/12/2016/CDM z dnia 14.10.2016 roku.