Nasza misja

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

Współpracujemy:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Krajowy System Usług
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
Klub Sponsora
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie