Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie dot. znak sprawy: KK/2015/KT

31 mar 2015


Lublin, dnia 31 marca 2015 r.

 

dot. Zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/KT

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny”, prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Znak sprawy: KK/2015/KT) na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Komunikacja transformująca” równolegle dla czterech średnio 13-osobowych grup, w województwie lubelskim.

         Nr
oferty
Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/wykonawcy Data wpłynięcia oferty Liczba uzyskanych punktów* Uwagi

 

1. Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj

Ks. J. Popiełuszki 32

33-113 Zbylitowska Góra

 

24.03.2015, godz.11.15 100 brak

 

Do realizacji zamówienia, wybrano Szkoła Coachingu Lilianna, Ks. J. Popiełuszki 32, 33-113 Zbylitowska Góra