Drukuj Drukuj

Dot. postępowania FRL/12/2016/TS

01 gru 2016


Lublin, 01.12.2016

L.dz.FRL/692/16

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Ul. Królewska 15

20-109 Lublin

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w odpowiedzi na zapytanie CK/65/MSS/16 dot. postępowania znak sprawy FRL/12/2016/TS wyjaśnia, że Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji kursów, z zakresu objętego zamówieniem, w ciągu ostatnich dwóch lat, co jest zgodne z formułą Załącznika nr 4 „Wykaz Wykonanych usług szkoleniowych ,,Operator koparko-ładowarki kl. III” w okresie ostatnich 2 lat.

 

Zapytanie CK/65/MSS/16

Odpowiedź na zapytanie