Drukuj Drukuj

Doświadczenie w cenie

06 wrz 2013


 

Opis projektu

 

(nr umowy: POKL.06.01.01-06-009/13-00)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 


 

Cel projektu

 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 48 osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w powiatach: chełmskim ziemskim, hrubieszowskim, lubartowskim, opolskim, włodawskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym, kursach, pośrednictwie pracy i stażach w okresie od 1 września 2013r. do 28 lutego 2015r.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 września 2013 – 28 lutego 2015

 

 


 

Oferta

 

  • Poradnictwo zawodowe – indywidualne i  grupowe;  opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
  • Kursy (kończące się egzaminami, zdobyciem certyfikatów, uprawnień, tytułów)
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże
  • Materiały szkoleniowe i promocyjne
  • Poczęstunek w trakcie zajęć
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
  • Badania lekarskie
  • Ubezpieczenie NNW
  • Stypendium szkoleniowe i stażowe

Kursy:

  • KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII,
  • CUKIERNIK,
  • KSIĘGOWOŚĆ,
  • OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI,
  • MONTER INSTALACJI HYDRAULICZNYCH Z  INSTALACJĄ URZĄDZEŃ SOLARNYCH;

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

 

120 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – w tym przynajmniej 80 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w powiatach: chełmskim ziemskim, hrubieszowskim, lubartowskim, opolskim i włodawskim.

 

 


 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Lublinie – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p.
20-094 Lublin, tel. 81/710 19 21, mail: a.pik@fundacja.lublin.pl;

Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Chełmie – Pl. Niepodległości 1, pok. 46,
22-100 Chełm, tel. 82/563 24 29, mail: chelm@fundacja.lublin.pl;

Informacji udzielają Filie Fundacji:

w Hrubieszowie – Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84/696 54 77,
mail: hrubieszow@fundacja.lublin.pl
w Lubartowie – ul. Słowackiego 14, I p., 21-100 Lubartów, tel. 81/463 82 50,
mail:lubartow@fundacja.lublin.pl
w Kraśniku – ul. Lubelska 58a, II p., 23-200 Kraśnik, tel. 81/825 16 16,
mail: krasnik@fundacja.lublin.pl