Doświadczenie w cenie

06 Wrz 2013


 

Opis projektu

 

(nr umowy: POKL.06.01.01-06-009/13-00)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 


 

Cel projektu

 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 48 osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w powiatach: chełmskim ziemskim, hrubieszowskim, lubartowskim, opolskim, włodawskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym, kursach, pośrednictwie pracy i stażach w okresie od 1 września 2013r. do 28 lutego 2015r.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 września 2013 – 28 lutego 2015

 

 


 

Oferta

 

  • Poradnictwo zawodowe – indywidualne i  grupowe;  opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
  • Kursy (kończące się egzaminami, zdobyciem certyfikatów, uprawnień, tytułów)
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże
  • Materiały szkoleniowe i promocyjne
  • Poczęstunek w trakcie zajęć
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
  • Badania lekarskie
  • Ubezpieczenie NNW
  • Stypendium szkoleniowe i stażowe

Kursy:

  • KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII,
  • CUKIERNIK,
  • KSIĘGOWOŚĆ,
  • OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI,
  • MONTER INSTALACJI HYDRAULICZNYCH Z  INSTALACJĄ URZĄDZEŃ SOLARNYCH;

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

 

120 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – w tym przynajmniej 80 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w powiatach: chełmskim ziemskim, hrubieszowskim, lubartowskim, opolskim i włodawskim.

 

 


 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Lublinie – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p.
20-094 Lublin, tel. 81/710 19 21, mail: ;

Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Chełmie – Pl. Niepodległości 1, pok. 46,
22-100 Chełm, tel. 82/563 24 29, mail: ;

Informacji udzielają Filie Fundacji:

w Hrubieszowie – Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84/696 54 77,
mail:
w Lubartowie – ul. Słowackiego 14, I p., 21-100 Lubartów, tel. 81/463 82 50,
mail:
w Kraśniku – ul. Lubelska 58a, II p., 23-200 Kraśnik, tel. 81/825 16 16,
mail:

 

 

 


print
;<\/p>\n

Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Che\u0142mie – Pl. Niepodleg\u0142o\u015bci 1, pok. 46,
\n22-100 Che\u0142m, tel. 82\/563 24 29, mail: ;<\/p>\n

Informacji udzielaj\u0105 Filie Fundacji:<\/p>\n

w Hrubieszowie \u2013 Pl. Wolno\u015bci 15, I p., 22-500 Hrubiesz\u00f3w, tel. 84\/696 54 77,
\nmail:
\nw Lubartowie \u2013 ul. S\u0142owackiego 14, I p., 21-100 Lubart\u00f3w, tel. 81\/463 82 50,
\nmail:
\nw Kra\u015bniku \u2013 ul. Lubelska 58a, II p., 23-200 Kra\u015bnik, tel. 81\/825 16 16,
\nmail: <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });