Drukuj Drukuj

Certyfikat Seal of Excellence

09 lut 2023


Miło nam poinformować, iż Konsorcjum, którego Liderem jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, uzyskało status Seal of Excellence w ramach programu Europa Cyfrowa –  DIGITAL-2022-EDIH-03-INITIAL — Initial Network of European Digital Innovation Hubs.

Seal of Excellence to znak jakości przyznawany przez Komisję Europejską wnioskom, które zostały ocenione w ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu unijnego i zostały uznane za zgodne z wymogami jakościowymi tego instrumentu, ale nie mogły zostać sfinansowane z powodu ograniczeń budżetowych. Uznaje się, że projekty te zasługują na finansowanie i mogą otrzymać wsparcie z innych unijnych lub krajowych źródeł finansowania.

W ramach programu Horyzont Europa, unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji do 2027 r., jakość i wpływ Seal of Excellence zostaną wzmocnione. Wykorzystanie statusu w programach funduszy strukturalnych będzie dalej promowane w kontekście wzmacniania synergii między programami ramowymi w zakresie badań naukowych i innowacji a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

Seal of Excellence