Drukuj Drukuj

Aktywność zawodowa osób 50 +

04 lip 2013


 

Opis projektu

 

(nr umowy: POKL 06.01.01-06-012/13-00)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 

20.10.2013

Daty rozpoczęcia kursów w projekcie „Aktywność zawodowa osób 50+”:

Chełm

  1.        „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego” – 8.10.2013 r.
  2.        „Księgowość i kadry z obsługą programów komputerowych” – 21.10.2013 r.

Hrubieszów

  1.        „Kucharz małej gastronomii z elementami carvingu” – 28.10.2013 r.
  2.        „Operator koparko-ładowarki” – 7.10.2013 r.

Lubartów

  1.        „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego” – 24.10.2013 r.
  2.        „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” – 15.11.2013 r.

Opole Lubelskie

  1.        „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego” – 8.10.2013 r.
  2.        „Księgowość i kadry z obsługą programów komputerowych” – 8.11.2013 r.

Włodawa

  1.        „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego” – 24.10.2013 r.
  2.        „Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych” – 15.10.2013 r.

 

03.10.2013

W miesiącu październiku zakończono rekrutację na kursy w ramach projektu  „Aktywność zawodowa osób 50+”.


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 100 osób bezrobotnych (w tym przynajmniej 55 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: chełmskim ziemskim, hrubieszowskim, lubartowskim, włodawskim i opolskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym, szkoleniach i stażach w okresie od lipca 2013 do czerwca 2014r.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

01.07.2013 do 30.06.2014

 

 


 

Oferta

 

Poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe
Szkolenia/kursy (kończące się egzaminami, certyfikatami, zdobyciem uprawnień, tytułów)
Staże/zatrudnienie
Materiały szkoleniowe i promocyjne, poczęstunek w trakcie zajęć, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe, badania lekarskie

Szkolenia/kursy w poszczególnych powiatach:
powiat włodawski i chełmski ziemski (filia w Chełmie):
1.     Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
2.     Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych
3.     Księgowość i kadry z obsługą programów komputerowych

powiat hrubieszowski (filia w Hrubieszowie):
1.     Kucharz małej gastronomii z elementami carvingu (z egzaminem czeladniczym)
2.     Operator koparko-ładowarki

powiat lubartowski (filia w Lubartowie):
1.     Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera
2.     Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

powiat opolski (filia w Kraśniku):
1.     Księgowość i kadry z obsługą programów komputerowych
2.    Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

100 osób bezrobotnych (w tym przynajmniej 55 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: chełmskim ziemskim, hrubieszowskim, lubartowskim, włodawskim i opolskim.

 

 


 

Kontakt

 

Filia w Chełmie Pl. Niepodległości 1, pok. 46,  22-100 Chełm, tel. 82/563 24 29,
mail: chelm@fundacja.lublin.pl;
Filia w Hrubieszowie – Pl. Wolności 15, Ip. 22-500 Hrubieszów, tel. 84/696 54 77,
mail: hrubieszow@fundacja.lublin.pl;
Filia w Lubartowie – ul. Słowackiego 14, Ip. 21-100 Lubartów, tel. 81/463 82 50(51),
mail: lubartow@fundacja.lublin.pl;
Filia w Kraśniku – ul. Lubelska 58a, IIp. 23-200 Kraśnik, tel. 81/825 16 16,
mail: krasnik@fundacja.lublin.pl.