Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dot. analizy behawioralnej Extendend DISC 14.04.2016 godz. 17:00-19:00

29 Mar 2016


Każdy z nas ma specyficzny styl zachowania, sposób wyrażania siebie i interpretowania świata.
Gdy dowiesz się na czym te style polegają, twoja komunikacja i współpraca z innymi ludźmi może być naprawdę łatwa. Pomoże ci w tym zrozumienie i zastosowanie modelu DISC.

Sprawdź czym charakteryzuje się zdecydowanie orła, entuzjazm papug, empatia gołębi i dokładność sów. Uwolnij moc i rozwiń skrzydła!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego wytłumaczymy Ci, na czym polegają cztery główne style zachowań według modelu DISC. Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku w godz. 17:00-19:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Drodze Męczenników Majdanka 181.

Analiza behawioralna Extendend DISC i towarzyszący jej warsztat utwierdzą cię w przekonaniu, że wszyscy mamy możliwość stać się lepszymi osobami poprzez zrozumienie siebie, zdefiniowanie mocnych i słabych stron naszej osobowości i zaakceptowanie ich istnienia oraz znalezienie sposobów lepszego ich wykorzystania jako kapitału.
Oto podstawowe założenia modelu Extended DISC:
• jest narzędziem do obserwacji i analizy zachowań a nie analizy osobowości,
• nie klasyfikuje ludzi jako dobrych lub złych,
• nie mierzy stopnia inteligencji, ani poziomu wiedzy czy umiejętności,
• nie wprowadza podziałów: żaden ze stylów zachowań nie jest lepszy, ani gorszy.

Dzięki modelowi Extended DISC poznasz między innymi swój naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to co motywuje a co demotywuje oraz dowiesz się jakie działania rozwojowe warto podjąć.

Wiedzę tę możesz wykorzystać do lepszej komunikacji z innymi ludźmi, efektywniejszego motywowania siebie i innych, skuteczniejszej sprzedaży produktów, a także do zrozumienia różnic pomiędzy poszczególnymi osobami.

Rejestracja: http://218489-4.evenea.pl/

Prowadzące:

DOROTA GRABOWSKA
Konsultant Extended DISC
Absolwentka pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie) oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi w firmie (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).
Od 2005 roku zawodowo związana z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. Ekspert w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich (certyfikat PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Foundation), specjalista usług rynku pracy (doradca zawodowy, pośrednik pracy), współautorka licznych projektów edukacyjnych i doradczo-szkoleniowych.
Ukończyła International Coaching Certification, jest również certyfikowanym praktykiem MBTI Step I.

MAŁGORZATA PETRUSEWICZ
Konsultant Extended DISC
Z wykształcenia pedagog (KUL) z ukończonym kursem Advanced Certificate in Marketing (Lubelska Szkoła Biznesu i University of Lancashire) oraz studiami podyplomowymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi (WSPA Lublin).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, opracowywaniu i wdrażaniu projektów dofinansowanych z UE, posiada wiedzę i doświadczenie związane z rynkiem pracy. Doradca zawodowy, praktyk MBTI. Od 15 lat pracuje w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Jest certyfikowanym Coachem ICC.


print