Zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej „Życie z autyzmem” 5.04.2016

18 Mar 2016


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Świdniku oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku zaprasza na bezpłatną konferencję z cyklu Nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji – „Życie z autyzmem”.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w godz. 9:30-15:00.

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy rodzin, logopedów, pracowników wczesnej interwencji, lekarzy, pracowników oświaty i każdej innej osoby zainteresowanej tematem autyzmu i zespołu Aspergera.

Podczas tegorocznej konferencji prelegenci przedstawią najnowsze badania, metody oraz narzędzia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy konferencji otrzymają kompleksową wiedzę na temat alternatywnych sposobów komunikacji, w szczególności za pomocą systemów informatycznych.

 

PROGRAM:
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Rozpoczęcie Konferencji

dr inż. Henryk Łucjan – Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Waldemar Białowąs – Wicestarosta Powiatu Świdnickiego

Beata Michniewicz – Dyrektor SOSW w Świdniku

Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

10:30 – 11:00 Wykład wprowadzający:
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL – kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

11:00 – 11:30 dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM w Lublinie – Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, UM Lublin „Rola badań genetycznych w diagnostyce autyzmu”

11:30 – 12:00 mgr Karolina Krzysztofik – doktorantka w IP KUL „Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z ASD”

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:00 dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski – Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska: „Architektoniczne projektowanie spersonalizowane dla osób ze spektrum autyzmu”

13:00 – 13:30 mgr inż. Paweł Prokop – doktorant WEiI Politechniki Lubelskiej „PECS czy urządzenia generujące mowę”

13:30 – 14:00 mgr Bożena Czerwińska – doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej „Zespół Aspergera: uczeń- nauczyciel- rodzic”

14:00 – 14:20 Daminika Mendel, Adam Saran, Paweł Zarychta – uczestnicy WTZ Teatroterapia oraz pedagog specjalny – mgr Maria Pietrusza-Budzyńska „Moje wychodzenie z autyzmu”

14:20 – 14:40 mgr Maria Wójcik-Baluk – dyrektor SOSW w Kozicach Dolnych: prezentacja placówek kształcących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

14:40 – 15:00 Podsumowanie konferencji, zakończenie, wręczenie zaświadczeń

 

REJESTRACJA:

Formularz zgłoszeniowy_życie z autyzmem

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznegow Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Paweł Nakonieczny Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty mgr Teresa Misiuk i Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Białowąs.
Komitet naukowy tworzą przedstawiciele: Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Patronat medialny nad konferencją objął Kurier Lubelski oraz Lubelska.tv.


print