Zaproszenie do udziału w IV edycji Forum Innowacji

24 Lis 2020


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in. innowacji w sektorze rolno-spożywczym w procesie aktualizacji RIS3, innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych dla Sektora Agro, czy „słodyczy przyszłości”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu EmpInno Monitor S3 i dofinansowane ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie do godz. 12:00 25 listopada (środa) 2020 r. swojego adresu mailowego, na adres: , na który w przeddzień spotkania zostanie wysłany link do transmisj.

Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej agendzie spotkania.

Serdecznie zapraszamy!


print
\"><\/a>, na kt\u00f3ry w przeddzie\u0144 spotkania zostanie wys\u0142any link do transmisj. <\/u><\/span><\/p>\n

Wi\u0119cej informacji znajd\u0105 Pa\u0144stwo w zamieszczonej poni\u017cej agendzie spotkania.<\/span><\/p>\n

Serdecznie zapraszamy!<\/span><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });