Zaproszenie do udziału w II Warsztacie z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży żywności.

25 Paź 2017


W dniu 8 listopada 2017 roku w godz. 8.30 – 14:30  w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro) odbędzie się II Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży żywności.

Spotkanie jest drugim z cyklu sześciu warsztatów, które są organizowane w ramach Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem warsztatów jest prezentacja zagadnień związanych z transferem technologii, promowaniem innowacji oraz współpracy w zakresie badań i rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży żywności pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami oraz promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 06.11.2017 roku na adres e-mail: lub nr fax 81 710 19 10. Zgłoszenie można przesłać także pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane o decyzji w terminie do dnia 07.11.2017 roku pocztą elektroniczną.

 

Program warsztatu

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy_8 listopada


print
\"><\/a> lub nr fax 81\u00a0710 19 10. Zg\u0142oszenie mo\u017cna przes\u0142a\u0107 tak\u017ce poczt\u0105 tradycyjn\u0105 na adres siedziby Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.<\/p>\n

Ilo\u015b\u0107 miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu b\u0119dzie decydowa\u0142a kolejno\u015b\u0107 zg\u0142osze\u0144. Osoby zakwalifikowane do udzia\u0142u w spotkaniu zostan\u0105 poinformowane o decyzji w terminie do dnia 07.11.2017 roku poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/p>\n

 <\/p>\n

Program warsztatu<\/a><\/p>\n

Zaproszenie<\/a><\/p>\n

Formularz zg\u0142oszeniowy_8 listopada<\/a><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });