Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kat. C, C+E”

27 Gru 2016


Uczestnikami szkolenia mogą być osoby:

  1. w wieku 21-29 lat,
  2. które nie pracują (są bierne zawodowo),
  3. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,
  4. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),
  5. posiadają prawo jazdy kat B,
  6. posiadają wykształcenie min. gimnazjalne.

 

Ponadto w ramach Projektu każdemu Uczestnikowi szkolenia zapewniamy:

  1. Indywidulane wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektupoprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  2. Trening umiejętności społecznych. Kreowanie umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy,
  3. Staż zawodowy – okres realizacji stażu 4 miesiące.

 

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin;

tel. 81 710 19 00 wew. 2 lub 516 283 460,

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, I piętro;
81 463 82 51, e-mail: 


print
\"><\/a><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Lokalny O\u015brodek Doradczo-Szkoleniowy w Lubartowie: ul. S\u0142owackiego 14, I pi\u0119tro;
\n81\u00a0463 82 51, e-mail:\u00a0\"><\/a><\/strong><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });