Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Pracuję u siebie II”- I nabór

05 Lis 2019


Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie II” w ramach I tury rekrutacji.

Wpłynęło 144 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostało zakwalifikowanych 30 osób, na liście rezerwowej znalazło się 47 osób, 58 formularzy nie spełniło minimalnych wymogów regulaminu rekrutacji w projekcie „Pracuję u siebie II”  po I lub II etapie oceny, 8 formularzy nie spełniło kryteriów formalnych, 1 osoba zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie i formularz nie został skierowany do oceny .

Wstępne listy do pobrania poniżej

lista podstawowa

lista rezerwowa

Lista osób, które nie spełniły minimalnych wymogów Regulaminu Rekrutacji

Lista osób niespełniających kryteria formalne


print