Udział Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w badaniu w ramach projektu pn. „Pogłębiona inwentaryzacja klastrów w Polsce – 2015” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

13 Paź 2015


W dniu 13.10.2015 roku odbyło się spotkanie p. Małgorzaty Gałczyńskiej – Animatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i p. Pawła Durki – Dyrektora ds. Marketingu z Elektromontażu – Lublin Sp. z o.o.  z p. Matyldą Bojar – Ekspertem reprezentującym Spółkę z o.o. Sp. k. GRUPA CARGO. Spółka jest Wykonawcą w projekcie pn. „Pogłębiona inwentaryzacja klastrów w Polsce – 2015” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem projektu jest ustalenie stanu faktycznego liczebności klastrów funkcjonujących w Polsce i spełnienia przez zinwentaryzowane klastry standardów zarządzania klastrem. W trakcie spotkania poddano ocenie działalność Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jako Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w obszarze zarządzania  klastrem w oparciu o standardy opracowane przez PARP.

Do udziału w badaniu zakwalifikowano 65 polskich klastrów. W wyniku projektu powstanie ogólnodostępny raport prezentujący wyniki prac, który będzie istotnym źródłem informacji zarówno dla partnerów społeczno-biznesowych klastrów, jak i administracji publicznej przy planowaniu kolejnych działań dla środowiska klastrowego w Polsce.


print